Rodzaje charakterystycznych ogloszeń

W zakresie rozlicznych rodzajów ogłoszeń, jakie występują obecnie zwłaszcza w prasie, można mówić o ogłoszeniach reklamowych, odpłatnych i sponsorowanych. W tym zakresie wyszczególnia się hurtownia odzieży dziecięcej chociażby reklamę lokalną. Jest to specyficzny rodzaj reklamy ogłoszeniowej, jaka jest publikowana w konkretnym numerze danego tytułu prasy lokalnej – na przykład regionalnej czy miastowej.
Jest to także rozumiane nierzadko jako ogłoszenie lokalne w ramach czasopism branżowych, firmowych, wewnątrz danej organizacji czy instytucji. Warto również dodać, że jest to rodzaj reklamy, który ma być zawsze sformułowany w odniesieniu do danej grupy docelowej czyli do konkretnego segmentu. W zakresie reklamowych ogłoszeń wyróżnia się także podział na reklamę ogólnokrajową czyli taką, która jest publikowana przez firmy krajowe na przykład rozliczne lokale gastronomiczne, markety, sklepy butelki szklane– sieciówki itd.
Dodatkowo wydziela się także reklamę wspólną, a więc taką reklamę, która jest zarówno formą ogłoszeniową dobrą dla reklamodawców ogólnokrajowych, ja także i lokalnych. Chodzi o to, aby reklama ta była dokładnie zaplanowana oraz zamówiona przez danego reklamodawcę. Warto też pamiętać, że jej zasięg jest zależny od nakładu prasy i zainteresowania danym tytułem przez czytelników.
Źródło: Agencja reklamowa Poznań