Miejsca publikacji ogloszeń

Ogłoszenia mogą być publikowane w rozmaitych wtopki do wyprasekmiejscach. Wśród nich między innymi Internet, telewizja, prasa, radio, miejskie tablice, środki transportu typu wnętrza autobusów, sklepy, słupy ogłoszeniowe oraz wiele innych podobnych miejsc o charakterze publicznym tak,raportowanie MSR aby komunikat dotarł do jak najszerszej grupy odbiorców.
Źródło: http://www.septica.pl/Incidin-Liquid-5-dm3-d51.htm?tab=description