Strona główna > Aktualności, Cyfrowy Polsat > Kolejny kwartał wzrostów w Cyfrowym Polsacie    

Kolejny kwartał wzrostów w Cyfrowym Polsacie

2012-08-31

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat odnotowała w II kwartale 2012 roku bardzo dobre wyniki finansowe w obu segmentach działalności, pomimo relatywnie trudnych warunków rynkowych. Pozytywny wpływ na wyniki miały: organiczny rozwój „dawnego” Cyfrowego Polsatu, konsolidacja pełnego kwartału wyników Telewizji Polsat, a także efekty wspólnie zrealizowanych synergii. Wyniki operacyjne Grupy, mierzącej się z niesprzyjającą sytuacją na rynku reklamy telewizyjnej i silną konkurencją na rynku płatnej telewizji, zostały utrzymane na wysokim poziomie.

 • Liczba abonentów usług telewizyjnych wzrosła na koniec II kw. br. o 81 tys. rok do roku do 3,553 mln – 2,751 mln abonentów pakietów Familijnego i Premium oraz 803 tys. abonentów pakietu Mini;
 • Pozyskania brutto platformy w II kw. br. wyniosły 63 tys.;
 • Liczba użytkowników usługi dostępu do Internetu wzrosła rok do roku o 57 tys. do 99 tys.;
 • Liczba użytkowników usługi telefonii komórkowej wzrosła rok do roku o 11 tys. do 141 tys.;
 • Średni przychód na abonenta (ARPU) w II kw. br. wyniósł: 45,9 zł dla pakietu Familijnego oraz 13,2 zł dla pakietu Mini;
 • Wskaźnik odpływu klientów (churn) został utrzymany na niskim poziomie wynoszącym 9,2%;
 • Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w oglądalności wyniósł w II kw. br. 20,0%;
 • Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w rynku reklamy telewizyjnej w II kw. pozostał na stabilnym poziomie wynoszącym 22,5%.

Drugi kwartał, mimo mało sprzyjającej sytuacji rynkowej, zakończyliśmy bardzo dobrymi wynikami finansowymi całej Grupy. Kolejny raz możemy pochwalić się rekordowo wysokimi przychodami i wynikiem EBITDA „dawnego” Cyfrowego Polsatu. Również wyniki Telewizji Polsat, działającej na trudnym rynku reklamy, utrzymaliśmy na bardzo dobrym poziomie w porównaniu do konkurentów, uzyskując blisko 36% marżę EBITDA. Bardzo nas cieszą osiągnięte z Telewizją Polsat efekty synergii w obszarze marketingu, technologii, dostępu do treści programowych, a także backoffice’u. Ich realizacja nastąpiła dwa razy szybciej niż zapowiadaliśmy w momencie ogłoszenia transakcji i przełożyła się na poprawę marży EBITDA pro forma o 2,2 punktu procentowego – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

Kluczowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat

Wzrost przychodów Grupy Cyfrowy Polsat o 14% do 715 mln zł oraz EBITDA o 24% do 270 mln zł wynika głównie z organicznego wzrostu segmentu usług świadczonych klientom indywidualnym i konsolidacji pełnego kwartału wyników Grupy Telewizji Polsat. Wzrost marży EBITDA o 3,2 p.p. do 37,8% jest odzwierciedleniem konsekwentnej kontroli kosztów oraz rosnących efektów synergii. Zysk netto, mimo obciążenia kosztami związanymi z finansowaniem zakupu Telewizji Polsat, wzrósł o 43% do 100 mln zł.

2Q2012

Zmiana rok do roku

Przychody (w mln zł) 715 14%
EBITDA (w mln zł) 270 24%
Marża EBITDA 37,8% 3,2 p.p.
Zysk /(strata) netto (w mln zł) 100 43%

„Dawny” Cyfrowy Polsat

„Dawny” Cyfrowy Polsat po raz kolejny odnotował rekordowo wysokie przychody od klientów indywidualnych oraz wynik EBITDA, a koszty utrzymał pod kontrolą, pomimo negatywnego wpływu osłabienia złotego na część kosztów operacyjnych. Oprócz wyższego średniego przychodu na abonenta usług płatnej telewizji, pozytywny wpływ na przychody miała rosnąca liczba klientów usługi dostępu do mobilnego Internetu. Zysk netto obciążony jest kosztami obsługi długu oraz niegotówkowym efektem wyceny Obligacji Senior Notes denominowanych w euro.
Wzrostowy trend wskaźnika ARPU został utrzymany dzięki zwiększeniu przychodów z usług dodatkowych (np. VoD) i rosnącej liczbie klientów pakietów premiowych.
Stabilny i niski poziom wskaźnika odpływu abonentów – 9,2% w 12-miesięcznym okresie zakończonym 30 czerwca br. – jest efektem skutecznych programów utrzymaniowych i dbałości o zapewnienie wysokiej satysfakcji klientów.

 

2Q2012

2Q2011

Zmiana

Baza abonentów usług DTH (tys.) 3.553 3.473 2,3%
Abonenci – Pakiet Familijny / Premium (tys.) 2.751 2.706 1,7%
ARPU Pakietu Familijnego / Premium (zł) 45,9 43,2 6,3%
Abonenci – Pakiet Mini (tys.)

803

767 4,7%
ARPU Pakietu Mini (zł) 13,2 11,6 13,8%

 

 

2Q2012

Zmiana rok do roku

Przychody (w mln zł) 441 11%
EBITDA (w mln zł) 169 41%
Marża EBITDA 38,4% 8,1 p.p.
Zysk /(strata) netto (w mln zł) 35 -82%

 

Telewizja Polsat

Na wyniki Telewizji Polsat w drugim kwartale br. istotny wpływ miały transmisje EURO 2012 oraz osłabienie rynku reklamy. Mimo negatywnego efektu tych czynników, marża EBITDA Telewizji Polsat została utrzymana na bardzo wysokim poziomie.
W dwóch pierwszych miesiącach II kwartału br. udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w oglądalności wykazywał rok do roku trend wzrostowy. Wzrosty te zostały jednak zniwelowane spadkiem oglądalności w czerwcu, spowodowanym transmisjami rozgrywek EURO 2012 w kanałach telewizji publicznej. Obciążyło to przede wszystkim oglądalność kanału głównego Polsatu, który mimo to uzyskał pozycję lidera w grupie docelowej „wszyscy 16-49, cała doba” z udziałem na poziomie 15,5%. Było to odzwierciedleniem sukcesu wiosennej ramówki stacji. Oglądalność kanałów tematycznych wzrosła rok do roku o 8,7%.
Pomimo spadku przychodów z reklamy telewizyjnej i sponsoringu, udział Telewizji Polsat w rynku reklamy utrzymał się na stabilnym poziomie 22,5%.

 

2Q2012

2Q2011

Zmiana

Udział w oglądalności* 20,0% 21,2% -5,3%
Udział w oglądalności* – POLSAT 15,5% 17,0% -8,8%
Udział w oglądalności* – kanały tematyczne 4,5% 4,2% 8,7%
Udział w rynku reklamy 22,5% 23,0% -2,4%
Zasięg techniczny – POLSAT 98,4% 97,6% 0,9%

* NAM, wszyscy 16-49, cała doba

2Q2012

 

2Q2012

Zmiana rok do roku

Przychody (w mln zł) 296 -7%
EBITDA (w mln zł) 105 -8%
Marża EBITDA 35,6% -0,7 p.p.
Zysk /(strata) netto (w mln zł) 72 -21%

 

Kluczowe wydarzenia biznesowe

 • Przedpłata kredytu zaciągniętego w ramach finansowania nabycia Telewizji Polsat – w dniu 29 sierpnia br. Cyfrowy Polsat dokonał dobrowolnej przedterminowej spłaty części kredytu terminowego w wysokości 200 mln zł. Dokonana przedpłata będzie miała pozytywny wpływ na przyszłe wyniki Spółki z uwagi na proporcjonalne obniżenie kolejnych rat kapitałowych oraz naliczanych odsetek.
 • Wzrost zasięgu usługi Internetu mobilnego – w sierpniu br. Cyfrowy Polsat podpisał list intencyjny ze spółką Polkomtel Sp. z o.o., na mocy którego rozpoczął świadczenie usługi dostępu do Internetu w sieciach radiowych 3G i 2G operatora na częstotliwościach 2100 MHz i 900 MHz w technologiach HSDPA i EDGE/GPRS. Oznacza to wzrost zasięgu Internetu 3G do 85% populacji oraz możliwość korzystania przez abonentów Internetu Cyfrowego Polsatu z sieci 2G o ogólnopolskim zasięgu.
 • Podwyższenie ratingów – 14 czerwca i 23 lipca br. agencje ratingowe Standard & Poor’s Rating Services oraz Moody’s Investors Service podwyższyły odpowiednio z poziomu ‘BB-‘ i ‘Ba3’ do ‘BB’ i ‘Ba2’ zarówno korporacyjny rating kredytowy Cyfrowego Polsatu (ze stabilną perspektywą), jak i długoterminowy rating niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 mln euro, wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance AB.
 • „Starcie Tytanów” w PPV Cyfrowego Polsatu i ipla – 30 czerwca br. Cyfrowy Polsat transmitował w systemie pay-per-view (PPV) Wielką Galę Boksu Zawodowego „Starcie Tytanów”, podczas której w ramach walki wieczoru odbył się pojedynek legendarnego mistrza świata czterech kategorii wagowych – Roya Jonesa Juniora – z Pawłem Głażewskim – międzynarodowym mistrzem Polski wagi półciężkiej.
 • Najtańszy Internet mobilny na rynku – w czerwcu br. Cyfrowy Polsat odświeżył swoją ofertę internetową. Wśród nowości pojawił się najtańszy szybki Internet mobilny na rynku już za 14,90 zł, jeszcze większe pakiety danych w dotychczasowej cenie, a także dodatkowe gigabajty dla abonentów usługi telewizyjnej.
 • Zmiany w kanałach sportowych – w czerwcu br. Telewizja Polsat przeprowadziła zapowiadane zmiany w swoich kanałach sportowych, polegające na koncentracji najbardziej wartościowych praw sportowych w obrębie kanałów Polsat Sport i Polsat Sport Extra. Ponadto oferta kanałów została wzbogacona o kanał Polsat Sport Extra w wersji HD, który zastąpił kanał Polsat Futbol.
 • 6 nowych kanałów w ofercie – w czerwcu br. Cyfrowy Polsat włączył 6 nowych kanałów tematycznych: FightBox, który zastąpił Polsat Futbol, FilmBox Extra, FilmBox Family, Polsat Sport Extra HD, TVP1 HD, TVP2 HD, zwiększając liczbę oferowanych kanałów HD do 28 propozycji.
 • Start usługi „TV MOBILNA” – 4 czerwca br. platforma uruchomiła nową usługę „TV MOBILNA” działającą w oparciu o technologię naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T), dostępną na najbardziej popularnych urządzeniach przenośnych, a także poprzez najnowszy dekoder DVB-T wyprodukowany przez Cyfrowy Polsat Technology.
 • Porozumienie z Vectra S.A. – w maju br. Telewizja Polsat podpisała z operatorem telewizji kablowej Vectra porozumienie dotyczące rozprowadzania programów Telewizji Polsat. Dzięki temu od października br. 9 kanałów Telewizji Polsat (Polsat HD, Polsat 2, Polsat News, Polsat Sport News, Polsat Sport, Polsat Sport HD, Polsat Sport Extra, Polsat Sport Extra HD oraz Polsat Cafe) będzie rozprowadzanych w sieci Vectra.
 • Nawiązanie współpracy z Polkomtelem – w kwietniu br. Cyfrowy Polsat oraz Plus rozpoczęły współpracę w zakresie cross promocji – oferowania dodatkowych korzyści użytkownikom obydwu usług – oraz wzajemnej sprzedaży swoich standardowych produktów.
 • Uruchomienie serwisu muzo.pl – w kwietniu br. spółka Redefine wystartowała z muzycznym projektem subskrypcyjnym oferującym w legalny sposób gigantyczną bazę muzyki, w tym nowości muzyczne dostępne już w dniu ich premiery rynkowej.

 

Podziel się

Zobacz także:

Napisz komentarz

*