Strona główna > Aktualności > Dojrzałość w sieci    

Dojrzałość w sieci

2010-03-08

Ponad 10 milionów Polaków w wieku dojrzałym dotkniętych jest e-wykluczeniem, a w sieci brakuje reprezentacji seniorów adekwatnej do tej, jaka jest w społeczeństwie. Dlatego UPC Polska wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce powołało Koalicję Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci”. Celem Koalicji jest zjednoczenie firm, organizacji pozarządowych, urzędów oraz instytucji na rzecz cyfrowego włączenia osób 50+. Pierwszymi członkami Koalicji są: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, F-Secure, IBM, Microsoft, Onet.pl, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Patronat nad Koalicją objęły Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rozwój nowych technologii przypomina dziś pędzący coraz szybciej pociąg. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że co trzeciego Polaka w tym pociągu nie ma. Skutkuje to poszerzaniem się tak zwanego e-wykluczenia czyli grona osób, które z nowych technologii z różnych względów nie korzystają. Większość z nich to osoby powyżej 45-tego, 50-tego roku życia. O ile według danych GUS, prawie 96% Polaków w wieku 16-24 lata korzysta z Internetu, o tyle im jesteśmy starsi, tym ten odsetek staje się mniejszy. GUS podaje, że aż 7 na 10 osób powyżej 55 roku życia nigdy nie korzystało z Internetu, 8 na 10 – z komputera, a 6 na 10 – z komórki. Stąd pomysł, aby wspólnie pomóc osobom 50+ dostać się do pędzonego pociągu nowych technologii. Z powyższych danych wynika, jak wielka jest skala wyzwania, dlatego UPC i ARF zainicjowały powstanie Koalicji „Dojrz@łość w sieci”. Zostały do niej zaproszone podmioty, które, podobnie jak UPC Polska oraz Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, dostrzegają konieczność wyrównywania szans w dostępie do nowych technologii. Współpraca firm i organizacji społecznych wspierających aktywizację osób 50+ będzie działaniem skuteczniejszym, niż indywidualne inicjatywy.

Zamierzeniem Koalicji jest stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń dla podmiotów, chcących wspólnie wypracowywać i wdrażać w swojej działalności rozwiązania, które ułatwiać będą korzystanie z nowych technologii grupom szczególnie narażonym na e-wykluczenie. Jednym z obszarów działań będzie popularyzowanie wiedzy na temat nowoczesnych technologii, a także podejmowanie wspólnych inicjatyw służących poprawie dostępu i umiejętności posługiwania się nimi. Koalicja pragnie ponadto być partnerem dla administracji publicznej, firm i organizacji pozarządowych, których wizja roli nowych technologii w budowie społeczeństwa informacyjnego jest zbieżna z jej misją. Będzie również zabierać głos w debatach publicznych dotyczących spraw istotnych dla przeciwdziałania e-wykluczeniu w Polsce oraz inicjować dyskusje na ten temat.

Idea powołania Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci” zrodziła się w wyniku doświadczeń związanych z realizowanym przez UPC od 2006 roku programem społecznym „Akademia e-Seniora UPC” oraz rezultatów badań nad wykorzystaniem nowych technologii przez osoby 50+. Koalicja ma charakter nieformalny i jest otwarta na nowych członków, firmy i instytucje, które chciałyby zaangażować się w kampanię na rzecz walki z e-wykluczeniem polskich seniorów.

Koalicja Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrz@łość w sieci” to inicjatywa zainaugurowana przez UPC Polska
i Akademię Rozwoju Filantropii, jednocząca firmy, organizacje pozarządowe, urzędy oraz instytucje przeciw wykluczeniu technologicznemu seniorów. Współzałożycielami i pierwszymi członkami Koalicji są IBM, Onet.pl, Microsoft, F-Secure, PKPP LEWIATAN, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Związek Harcerstwa Polskiego i Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat nad inicjatywą objęli Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

UPC Polska jest wiodącym dostawcą potrójnej usługi: telewizji kablowej, szerokopasmowego dostępu do Internetu i usług telefonicznych dla klientów indywidualnych i biznesowych. W zasięgu sieci telewizji kablowej UPC znajdują się ponad 2 mln gospodarstw domowych w dziesięciu największych aglomeracjach miejskich i wielu mniejszych miastach. UPC Polska ma ponad milion abonentów telewizji kablowej, w tym 229 telewizji cyfrowej, 460 użytkowników internetu i 183 klientów usługi telefonicznej. UPC Polska jest częścią Liberty Global, Inc. (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK).

Liberty Global, Inc. jest wiodącym, międzynarodowym operatorem telewizji kablowej. Firma oferuje zaawansowane usługi telewizyjne, głosowe i dostępu do Internetu, zapewniając 17 milionom klientów dostęp do świata informacji, komunikacji i rozrywki. Liberty Global dysponuje nowoczesnymi sieciami szerokopasmowymi w 14 krajach, głównie w Europie, ale także w Japonii, Chile i Australii. Do firmy należą również znaczne spółki medialne i producenckie takie, jak Chellomedia w Europie (Dane z dnia 30 września 2009).

Podziel się

Zobacz także:

Tags: ,

Napisz komentarz

*